Ngày 24/05/2024, đấu giá quyền thuê trọn gói mặt bằng căn tin và nhà giữ xe bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá quyền thuê trọn gói mặt bằng căn tin và nhà giữ xe bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâmngày 24/05/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm (213 Hùng Vương, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng)

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê trọn gói mặt bằng căn tin và nhà giữ xe bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, Cụ thể:

Căn tin: Diện tích khai thác: 141m2

Nhà giữ xe: Diện tích khai thác: 90m2

Thời hạn hợp đồng: 02 (hai) năm tính từ ngày trúng đấu giá.

Tiền thế chân 1 tháng (Căn cứ đấu giá thành).

2. Giá khởi điểm tài sản:

- Căn tin: 52.800.000 đồng (Năm mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

- Bãi giữ xe: 132.000.000 đồng (Một trăm ba mươi hai triệu đồng).

3. Nơi có tài sản: Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm (213 Hùng Vương, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

4. Tiền đặt trước:

- Căn tin: 10.560.000 đồng (Mười triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng)

- Bãi giữ xe: 26.400.000 đồng (Hai mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng)

5. Thời gian, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 21/05/2024 (trong giờ hành chính) tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 24/05/2024 Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm (213 Hùng Vương, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên./.

Chuyên đề