Ngày 24/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia thông báo bán đấu giá ngày 24/05/2024 như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia tổ chức cuộc đấu giá tài sản kê biên đảm bảo thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn:

1.Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

-Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 476,75m2 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 470, tờ bản đồ số 04 khu Trại Cá, thôn Phù Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội theo số sổ đất nông nghiệp được cấp là: 376795 do Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cấp ngày 21/11/2016 cho hộ bà Hoàng Thị Bình.

Lưu ý: Đất bán đấu giá hiện nay chưa thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (Do đương sự không hợp tác).

- Giá khởi điểm: 240.563.199 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm chín mươi chín đồng).

2. Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn - Địa chỉ: Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

3. Thời gian mua, nộp hồ sơ, đăng ký xem tài sản và nộp tiền đặt trước:

-Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/04/2024 đến 17h00’ngày 21/05/2024 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ) tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội;

-Ngày xem tài sản và hồ sơ tài liệu liên quan: Ngày 02/05/2024 và ngày 03/05/2024 (trong giờ hành chính);

-Địa điểm xem tài sản tại nơi tọa lạc tài sản: Thửa đất số 470, tờ bản đồ số 04 khu Trại Cá, thôn Phù Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 21/05/2024 ngày 22/05/2024 và đến 17h00’ ngày 23/05/2024;

-Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản và phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 191, Điều 193 của Luật đất đai;

-Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng);

-Số tiền đặt trước: 40.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng) được chuyển vào Tài khoản số: 12910000234666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hoàng Mai, HN. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia;

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14h30’ ngày 24/05/2024;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn - Địa chỉ: Thôn Lương Châu, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội;

-Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

-Phương thức đấu giá: Trả giá lên;

-Bước giá: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng).

4. Chi tiết liên hệ: Phòng 4009, Tòa B - Vinaconex 2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024 6292 1679; 0947919772.

Chuyên đề