Ngày 23/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2022 do Cục THADS thị xã Giá Rai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 6, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số điện thoại: 02913.825386

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS thị xã Giá Rai

Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nguồn gốc tài sản của ông Dương Văn Nhị và bà Trần Thị Trinh Vương); như sau: - Quyền sử dụng đất: Thửa số: 154,155,156,157 tờ bản đồ số 94, diện tích thực tế kê biên đấu giá: 450,3m2; trong đó: 309,6m2 đất ở không thuộc hành lang lộ giới đường quốc lộ 1A; 140,7m2 đất ở thuộc hành lang lộ giới đường quốc lộ 1A. Theo Sơ họa khu đất tại Biên bản đo đạc kê biên hiện trạng phần đất của ông Dương Văn Nhị tại ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong ngày 04/3/2020 của Chi cục THADS thị xã Giá Rai; diện tích phần III: 52m2 chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ; diện tích phần IV: 6,7m2 do ông Dương Văn Nhị quản lý sử dụng không tranh chấp nằm trên giấy chứng nhận QSDĐ do ông Lý Tùng Lâm đứng tên. - Công trình xây dựng: Nhà chính (1 trệt + 1 lầu): xây dựng năm 2003, sửa chửa năm 2013; diện tích 367,46m2; Nhà phụ (1 trệt): xây dựng năm 2010, sửa chửa năm 2013; diện tích 62,1m2; Mái che: diện tích 26,7m2; Nhà nuôi yến: xây dựng năm 2018; diện tích 181,68m2; Hàng rào: diện tích 55,62m2; Sân ximăng: diện tích 174,98m2; Hồ nước: diện tích 12,61m2, thể tích 21,4m3; Mái che nhà xe: diện tích 63m2; Cửa rào nhà chính: diện tích 13,25m2; Cửa rào mái che nhà xe: diện tích 11m2. Phần máng nước của ông Dương Văn Nhị lấn chiếm qua không gian thuộc quyền sử dụng của ông Lý Tùng Lâm, người mua tài sản có trách nhiệm tự tháo dỡ và chịu mọi chi phí

01

Theo thực tế

ấp Khúc Tréo A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

4,490,304,200

225,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 20/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 22/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 22/08/2022 - 17:00 20/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 23/09/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư