Ngày 23/9/2022, đấu giá cốp pha hầm cũ hỏng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2022 do Công ty CP Sông Đà 10 ủy quyền như sau:

Chuyên đề