Ngày 23/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 23/9/2020 do Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 67 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14h00 ngày 23/9/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

4. Tên tài sản:

Danh mục tài sản:

Nơi có tài sản: Đội QLTT số 1 – Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

5. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

- Giá khởi điểm: 9.100.000 đồng - Phí hồ sơ: 50.000đồng/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 1.000.000đ

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 18, 21, 22/09/2020. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 22/09/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đến hết 16h00 ngày 21/09/2020 tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản vào ngày 17,18/09/2020 tại nơi có tài sản ( Đội QLTT số 1 - Số 67 Nguyễn Huệ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) .

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

9. Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước, CMND hoặc căn cước công dân (bản sao).

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (số vòng đấu: 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;

Chuyên đề