Ngày 23/7/2021, đấu giá dự án đầu tư cơ sở SX đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do Cục Thi hành án dân sự TP.Hải Phòng ủy quyền như sau:
Ngày 23/7/2021, đấu giá dự án đầu tư cơ sở SX đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng ảnh 1

Chuyên đề