Ngày 23/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/5/2024 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt - Đ/c: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu - Đ/c: Số 324 đường Hồ Tùng Mậu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm: 15h30 ngày 23/5/2024 tại số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tên tài sản: QSDĐ tại thửa đất số 238 và thửa dất số 239, tờ bản đồ số 21, địa chỉ tại đường Trần Nguyên Đán, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Nơi có tài sản đấu giá: Đường Trần Nguyên Đán, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 10.403.267.318 đồng. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia: Từ ngày 25/42024 đến ngày 20/5/2024 tại số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký mua tài sản hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt.

Chuyên đề