Ngày 23/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0905176386

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 416, diện tích: 229,1m2 đất ONT; cấp cho ông Nguyễn Út, bà Nguyễn Thị Hết.

thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

1,812,155,827

360,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 20/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 22/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 12/01/2023 - 17:00 20/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 23/02/2023

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề