Ngày 23/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H'leo ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 02603850789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ea H'leo

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Các QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ: Thôn 2B (nay là thôn 2C), xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk mang tên hộ ông Phan Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Hồng Gồm: 1. QSDĐ tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 46, diện tích 3073,0m2 (CLN). Theo GCNQSDĐ số AH 922227 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. 2. QSDĐ tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 46, diện tích 1877.0m2 (CLN). Theo GCNQSDĐ số AH 938623 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. 3. QSDĐ tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 46, diện tích 329.0m2 (NST). Theo GCNQSDĐ số AH 938626 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006. 4. QSDĐ tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 46, diện tích 2557.0m2 (BHK). Theo GCNQSDĐ số AH 938627 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. 5. QSDĐ tại thửa đất số 07, tờ bản đồ số 46, diện tích 30.414,0m2 (CLN). Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH 938628 do UBND huyện Ea H’leo cấp ngày 28/12/2006. Tài sản gắn liền với đất: - Tài sản mà ông Võ Văn Lập, bà Lê Thị Thanh trú tại địa chỉ: thôn 2C, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho rằng là tài sản của ông và bà tạo lập nên sau khi mua đất của ông Phan Thanh Hùng và bà Trần Thị Hồng, gồm: 439 trụ Tiêu kinh doanh; 49 cây gỗ Sưa; 93 cây Muồng đen; 03 hồ nước tưới; - Tài sản mà ông Lê Văn Xinh, bà Nguyễn Thị Chuyền trú tại địa chỉ: thôn 2C, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho rằng là tài sản ông và bà tạo lập được sau khi mua đất của ông Phan Thanh Hùng và bà Trần Thị Hồng, gồm: 300 trụ Tiêu kinh doanh; 100 cây gỗ Sưa; 36 cây Muồng đen; 01 hồ nước tưới.Thôn 2B (nay là thôn 2C), xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

1,045,689,750

155,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 20/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 22/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 14/01/2023 - 17:00 20/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: G61 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Điều kiện: Các tổ chức, cá nhân phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định, trừ các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016; Cách thức đăng ký: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Chi nhánh Công ty (trong giờ hành chính) để đăng ký tham gia đấu giá - Cá nhân: mang theo bản sao thẻ CCCD - Tổ chức: mang theo bản sao thẻ CCCD, Giấy phép đăng ký kinh doanh, Giấy ủy quyền (nếu có) * Lưu ý: Mang theo bản gốc để đối chiếu.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 13:30 23/02/2023

Địa điểm: Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: G61 Lý Thái Tổ, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề