Ngày 23/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Địa chỉ: Số 32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0905176386

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Lộc

Địa chỉ: Số 179 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 47, tờ bản đồ số: 05, diện tích đo đạc thực tế: 261,5m2, loại đất ODT+CLN (trong đó đất ODT: 200m2) có địa chỉ tại Khu Hòa Đông, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.

Khu Hòa Đông, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

4,234,659,058

430,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 20/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 22/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 09:00 10/01/2023 - 17:00 20/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 23/02/2023

Địa điểm: Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Lộc (Số 179 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề