Ngày 23/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Mộc An Thịnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/1/2021 do Ngân hàng SCB Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:
Ngày 23/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau ảnh 1

Chuyên đề