Ngày 23/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Trường Đại học Đồng Nai ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Trường Đại học Đồng Nai.

Lô tài sản:

- Tài sản 1 (TS1): Quyền thuê dịch vụ căng tin bán nước;

- Tài sản 2 (TS2): Quyền thuê dịch vụ nhà ăn căng tin;

- Tài sản 3 (TS3): Quyền thuê dịch vụ nhà xe, bãi để xe.

Giá khởi điểm: TS1; TS2 là 84.000.000 đồng/tài sản; TS 3 là 108.000.000 đồng.

Tiền bán hồ sơ: TS1; TS2: 150.000 đồng/hồ sơ; TS3: 200.000 đồng.

Tiền đặt trước: TS1; TS2: 84.000.000 đồng/tài sản; TS3:10.800.000 đồng.

Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá mua tài sản (cả 3 tài sản): ngày 02/10/2020 đến 16 giờ 00”, ngày 20/10/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Thời gian dự kiến đấu giá: TS1 lúc 08 giờ 30; TS2 lúc 09 giờ 00; TS3 lúc 09 giờ 30 ngày 23/10/2020 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai.

Liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai. Đ/c: Số 31/9 Lê Quý Đôn, KP.4, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.250084.

Chuyên đề