Ngày 23/05/2024, đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt thông báo bán đấu giá ngày 23/05/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên, địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 178,0 m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 06, tại địa chỉ thôn Hội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở số AN 138179, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số: 00169 do UBND huyện Phú Xuyên, cấp ngày 23/12/2008 cho ông Trần Văn Tịnh và bà Đặng Thị Thuân. Ngày 08/04/2021 Ông Trần Văn Tịnh trở thành chủ thửa đất theo hồ sơ số 00054.TK.005. Tài sản đấu giá được thể hiện chi tiết trong Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản hồi 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2023 tại địa chỉ thửa đất số 56, tờ bản đồ số 06, thôn Hội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên và Chứng thư thẩm định giá số: 2401009/CT-VVF ngày 22/02/2024 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam; Giá khởi điểm: 1.920.041.450 đồng (Một tỷ, chín trăm hai mươi triệu, không trăm bốn mươi mốt nghìn, bốn trăm năm mươi đồng);

Tiền đặt trước: 380.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi triệu đồng);

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại địa chỉ thửa đất số 56, tờ bản đồ số 06, thôn Hội, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội;

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản thực hiện mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản ngày 24/04/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/05/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 0828262654.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 23/05/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên, địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

* Chi tiết liên hệ: 0828262654.

Chuyên đề