Ngày 22/9/2022, đấu giá lô vật tư thiết bị thu hồi tại tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/9/2022 do Công ty Điện lực Bắc Giang ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Bắc Giang. Đ/c: Số 22 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Tài sản đấu giá: Lô vật tư thiết bị thu hồi, ứ đọng kém phẩm chất, không cần dùng, VTTB thu hồi chứa chất thải nguy hại đợt 1 năm 2022.

Giá khởi điểm: 1.394.545.989 đồng.

Tiền đặt trước: 270.000.000 đồng.

Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09h00’, ngày 22/9/2022 tại Hội trường - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ 12/9/2022 đến 16h30, ngày 19/9/2022 (giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/9/2022 đến 16h30, ngày 20/9/2022. Phương thức: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia.

- Địa điểm: Thực hiện theo thông báo mời tham gia đấu giá.

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn; https://taisancong.vn và http://daugiaso5.vn.

Chuyên đề