Ngày 22/7/2022, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 22/7/2022 do Công ty CP Cao su Tân Biên ủy quyền như sau:

Chuyên đề