Ngày 22/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam - Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 22/5/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam; Địa chỉ: 52B Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh; Địa chỉ: Số 07, Dốc Miếu, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: Bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 22/5/2021 (thứ bảy), tại Hội trường UBND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Khu phố 9, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

4. Tên tài sản, nơi có tài sản; Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

4.1. Đối với QSD 28 lô đất ở thuộc công trình Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ (giai đoạn 2):

- Giá khởi điểm: Từ 423.220.000đ đến 920.601.000đ;

- Tiền đặt trước:

+ Đối với lô đất có giá khởi điểm dưới 500tr đồng: 80.000.000, đồng/ lô đất/ hồ sơ.

+ Đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500tr đồng: 100.000.000, đồng/ lô đất/ hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Đối với lô đất có giá khởi điểm dưới 500tr đồng: 200.000, đồng/ lô đất/ hồ sơ.

+ Đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500tr đồng: 500.000, đồng/ lô đất/ hồ sơ.

4.2. QSD 01 lô đất thuộc công trình Phát triển điểm dân cư TT Cửa Việt (giai đoạn 1):

- Giá khởi điểm: 841.932.000, đồng;

- Tiền đặt trước: 160.000.000, đồng/ hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000, đồng/ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và bỏ phiếu: Kể từ ngày 05/5 đến ngày 19/5/2021 (trong giờ hành chính), cụ thể như sau:

- Từ ngày 05/5 đến ngày 12/5/2021 tại Văn phòng Cty đấu giá hợp danh Phương Nam;

- Ngày 13, 14, 17, 18 và 19/5/2021 tại Hội trường BQL DA đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện Gio Linh.

* Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 19/5/2021 (trong giờ hành chính), khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 077 1000 111789 của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Trị tại địa chỉ: Số 51 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hoặc Số 02, đường 2 tháng 4, TT Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Khách hàng tham gia bao nhiêu lô thì nộp tiền tương ứng với số lô tham gia đấu giá. Không ghi rõ số lô tham gia đấu giá trên giấy nộp tiền. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp trước thời gian quy định vì lý do cá nhân).

* Điều kiện: Cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm 01 bản photo/hồ sơ); Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam); Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013. Một hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Thủ tục cử (hoặc ủy quyền) đại diện tham gia đấu giá phải thực hiện theo quy định của Luật Dân sự.

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam.

6. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Vậy, Công ty thông báo cho khách hàng có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban QLDA ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh, Điện thoại: 0915 654 006 (Việt) hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam, Điện thoại: 0915.044.246.

BẢNG KÊ CHI TIẾT LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Công trình: Phát triển điểm dân cư thị trấn Cửa Việt (giai đoạn 1)

Địa điểm: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ KHỞI ĐIỂM CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Công trình: Phát triển điểm dân cư xã Gio Mỹ (giai đoạn 2)

Địa điểm: Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Chuyên đề