Ngày 22/3/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản như sau:

THÔNG BÁO

V/V ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 206 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1048, tờ bản đồ số F.135.I, diện tích 128,7m2 đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AC 093778, cấp ngày 04 tháng 4 năm 2005, đúng tên ông Đặng Ngọc Hoàng, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, địa chỉ thửa đất tại: phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hiện trạng đất đã có tường xây bao quanh và cổng sắt. Tài sản gắn liền với đất 01 căn nhà xây cấp 3 hai tầng có kết cấu: mái ngói, trần bê tông cốt thép, tường gạch, cửa nhôm xin pha, nền gạch Granit, diện tích xây dựng tầng 1 là 128,7m2, diện tích xây dựng tầng 2 là 135,3m2, có tay vịnh cầu thang bằng gỗ.

Tài sản 02: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1481, tờ bản đồ số 9 (G.159.II), diện tích 184m2 đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BV 033015 cấp ngày 07 tháng 01 năm 2014, đứng tên ông Đặng Ngọc Hoàng, bà Nguyễn Thi Thu Hiền, địa chỉ thửa đất tại: Lô E-58, Khu E thuộc khu tái định cư khu phố 3, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Giá khởi điểm:

Tài sản 01: Giá khởi điểm: 3.908.563.321 đồng (Ba tỷ, chín trăm lẻ tám triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn, ba trăm hai mươi mốt đồng).

Tài sản 02: Giá khởi điểm: 3.410.156.791 đồng (Ba tỷ, bốn trăm mười triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn, bảy trăm chín mốt đồng).

2. Nơi có tài sản:

Tài sản 01: phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tài sản 02: Lô E-58, Khu E thuộc khu tái định cư khu phố 3, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

3. Tiền đặt trước:

Tài sản 01: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

Tài sản 02: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 19/03/2024 tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 22/03/2024. Tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Chuyên đề