Ngày 22/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2021 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề