Ngày 22/2/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/2/2021 do Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 67 đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 09h30 ngày 22/02/2021. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

4. Tên tài sản:

Danh mục tài sản:

Ngày 22/2/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Nơi có tài sản: Đội QLTT số 1 – Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

5. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

- Giá khởi điểm: 37.848.000đồng (Ba mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi tám ngàn đồng)

- Phí hồ sơ người tham gia đấu giá: 100.000đồng/hồ sơ

- Tiền ký quỹ: 4.500.000đ

- Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 18, 19, 20/02/2021.

- Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 20/02/2021.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đến hết 16h00 ngày 20/02/2021 tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản, đăng ký trước với Công ty để được hướng dẫn xem tài sản vào ngày 18,19/02/2021 tại nơi có tài sản ( Đội QLTT số 1 - Số 67 Nguyễn Huệ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) .

8. Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (số vòng đấu: 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;

Chuyên đề