Ngày 22/2/2021, đấu giá đá hộc và máy móc thiết bị tại tỉnh Hà Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/2/2021 do Uỷ ban nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.864.603 - 0913.277.889

Tổ chức đấu giá lô tài sản của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Thi trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Gồm Đá hộc là: 742,4m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 30%; Đá dăm lẫn đất là: 989,9m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 40%; Đá lớn hơn đá hộc (đá nguyên khối kích thước từ 0,5x0,5 trở lên) là: 1484,8m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 30%. Đá hộc là: 30,66m3, tỷ lệ % chất lượng còn lại 100%; Máy khoan cầm tay; Ống nhựa các loại; Máy nén khí; Mũi khoan; thanh kim loại; láp xoắn. (Chi tiết tại hồ sơ).

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 19/02/2021 trong giờ làm việc hành chính tại tại nơi để tài sản - Địa chỉ: Thôn Hồng Ngài A, xã Sủng Thài và thôn Bản Chang, xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Ngoài thời gian trên khách hàng tự liên hệ xem tài sản.

2. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/01/2021 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 19/02/2021 trong ngày, giờ làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

3. Giá khởi điểm: 157.131.200đồng (Một trăm năm mươi bảy triệu, một trăm ba mươi mốt nghìn hai trăm đồng).

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá của tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác. Các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do người mua được tài sản nộp theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng/01 hồ sơ).

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Thành tiền là: 31.400.000 đồng (Ba mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

6. Phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước: 22.000 đồng/01 hồ sơ (Hai mươi hai nghìn đồng/01 hồ sơ).

7. Thời gian, địa điểm, nộp tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/02/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/02/2021 trong ngày, giờ làm việc(trong ba ngày làm việc, trước ngày tổ chức đấu giá) hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm (Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang - Số tài khoản 34510000301955 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang);

7.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá tài sản là cá nhân, đại diện tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho bên B theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tự nguyện đăng ký tham gia và chấp nhận mua tài sản đấu giá ít nhất bằng giá khởi điểm trở lên;

- Không thuộc những đối tượng quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016;

7.3 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND (còn thời hạn sử dụng) hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức), Nộp tiền đặt trước, Bản sao y chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh của ngân hàng, phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan (nếu có).

7.4. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2021 tại Uỷ ban nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Thi trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Số vòng: Một vòng.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư