Ngày 2/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0976774135

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Bao gồm: Quyền sử dụng đất diện tích 250m2 (trong đó 50m2 ODT, 200m2 CLN), thuộc thửa 277, tờ bản đồ 34 theo GCN QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số BĐ 086448 do UBND TX. Phước Long cấp ngày 22/2/2011, sau khi kiểm tra và đo đạc thực tế thì thửa đất có số thửa 385, tờ bản đồ 34, diện tích còn lại là 247,2m2 (trong đó có 50m2 ODT, 197,2 m2 CLN) và các tài sản trên đất; Quyền sử dụng đất diện tích 651m2 (đất SKC), thuộc thửa 275, tờ bản đồ 34 theo GCN QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số BĐ 086449 do UBND TX. Phước Long cấp ngày 22/02/2011, sau khi kiểm tra và đo đạc thực tế thì thửa đất có số thửa 386, tờ bản đồ 34, diện tích đất là 656,6m2 (trong đó, 651m2 đất SKC, 5,6m2 đất CLN) và các tài sản trên đất; Quyền sử dụng đất diện tích 4574m2 (đất SKC), thuộc thửa 278, tờ bản đồ 34 theo GCN QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số BĐ 086283 do UBND TX. Phước Long cấp ngày 26/01/2011, sau khi kiểm tra và đo đạc thực tế thì thửa đất có số thửa là 387, tờ bản đồ số 34, diện tích còn lại là 3769,9m2 (đất SKC) và các tài sản trên đất; Quyền sử dụng đất diện tích 1121m2 (trong đó có 60m2 đất ODT, 660m2 đất SKC, 401m2 đất CLN), thuộc thửa 257, tờ bản đồ 34 theo GCN QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số BA 824686 do UBND thị xã Phước Long cấp ngày 07/6/2010, sau khi kiểm tra và đo đạc thực tế thì thửa đất có số thửa 388, tờ bản đồ 34, diện tích đất là 1121m2 và các tài sản trên đất; Quyền sử dụng đất diện tích 586m2 (trong đó có 500m2 đất SKC, 86m2 đất CLN), thuộc thửa 251, tờ bản đồ 34 theo GCN QSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ số BA 824492 do UBND thị xã Phước Long cấp ngày 14/5/2010, sau khi kiểm tra và đo đạc thực tế thì thửa đất có số thửa 389, tờ bản đồ 34, diện tích đất là 645,6m2 (trong đó, 500m2 đất SKC, 145,6m2 đất CLN) và các tài sản trên đất. (Chi tiết tài sản theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 17/4/2018 và ngày 28/4/2022, Chứng thư thẩm định giá số 220708/22SG ngày 12/7/2022).

01 Lô (gồm các quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất)


Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

11,343,880,062

2,268,776,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 30/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 01/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 03/01/2023 - 16:30 30/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và phát phiếu trả giá: Số O.65 (tầng trệt), khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và tại Số nhà 54, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Địa điểm nộp phiếu trả giá: Số nhà 54, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, vui lòng liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Miền Đông - Số điện thoại: 0251.626.5508 để được hướng dẫn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 02/02/2023

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, địa chỉ: Đường Sư Vạn Hạnh, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Chuyên đề

Kết nối đầu tư