Ngày 22/12/2022, đấu giá vật tư thiết bị phế liệu và vật tư ứ đọng tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2022 do Công ty Điện lực Lâm Đồng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo. Địa chỉ: Số 39 - 41 (phòng 302 - tầng 3) Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Điện lực Lâm Đồng. Đ/c: Số 2 Hùng Vương, Phường 10, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tên tài sản đấu giá: Vật tư thiết bị phế liệu và vật tư ứ đọng, kém, mất phẩm chất thanh lý năm 2022 của Công ty Điện lực Kiên Giang.

Giá khởi điểm tài sản: 3.726.062.376 đồng, chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ 08h00 ngày 07/12/2022 đến 16h00 ngày16/12/2022 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: 12/12/2022 đến ngày 13/12/2022 (trong giờ hành chính) tại kho Công ty Điện lực Lâm Đồng và các kho trực thuộc Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: 16/12/2022 đến ngày 20/12/2022 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 22/12/2022.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại có các mã chất thải nguy hại liên quan đến lô tài sản thanh lý của Công ty Điện lực Lâm Đồng: 16.01.13, 17.03.04. Xe chuyên chở CTNH phải được đăng ký vận chuyển chất thải nguy hại. Giấy phép vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại phải còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng. Đối với trường hợp khi 02 tổ chức, cá nhân có liên kết, chuyển giao CTNH yêu cầu phải có các giấy tờ sau: Văn bản chấp thuận của cơ quan cấp giấy phép môi trường đồng ý về việc liên kết, thu gom, xử lý CTNH; hợp đồng liên kết còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng. Đồng thời, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có Cam kết về công suất cho phép xử lý CTNH cho từng loại, mã CTNH; công suất xử lý CTNH còn lại phải đảm bảo đủ điều kiện tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo. Đ/c: Số 39 - 41 (phòng 302, tầng 3) Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, TP.HCM. ĐT: 0862707176.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư