Ngày 22/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2020 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh ủy quyền như sau:

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá:

Đấu giá cho thuê QSDĐ (SKC), tổng diện tích 39.538,6m2, tọa lạc tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thời gian thuê: 49 năm. Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

4. Tổng giá khởi điểm: 9.138.094.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 27/11/2020 đến 15 giờ ngày 17/12/2020 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Đường 30/4, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: Nộp 1.370.714.000đ vào ngày 17/12, 18/12 và đến 15 giờ ngày 21/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền bán hồ sơ: 5.000.000đ/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/11/2020 đến 15 giờ ngày 17/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực theo quy định tại Điều 56 của Luật đất đai; quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Quyết định phê duyệt Phương án số 200/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND huyện Cao Lãnh.

10. Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 22/12/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3821 650.

Chuyên đề