Ngày 22/12/2020, đấu giá 166 cây tràm bông vàng tại tỉnh An Giang

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/12/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam. Địa chỉ: Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

2. Người có tài sản đấu giá Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên. Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: 166 cây tràm bông vàng trồng trên tuyến đường tỉnh 949, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Giá khởi điểm: 140.459.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Ngày 14/12/2020 và 15/12/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Được thực hiện tại 03 nơi, cụ thể:

+ Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

+ Nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 04/12/2020 đến 17 giờ ngày 17/12/2020 (giờ hành chánh).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% GKĐ (Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá).

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; cam kết thực hiện đúng quy định; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước (tiền đặt cọc) theo quy định.

2. Điều kiện, cách thức được tham gia đấu giá:

- Khách hàng phải trực tiếp xem tài sản đấu giá theo thời gian đã thông báo công khai và đồng ý với hiện trạng thực tế đã xem của tài sản đấu giá trước khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Khách hàng không xem tài sản theo lịch được thông báo xem như đồng ý với tài sản đấu giá.

- Đăng ký mua tài sản đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

- Các tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá chuyên nghiệp phát hành, nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Khách hàng phải nộp các loại giấy tờ sau:

+ Giấy đăng ký mua tài sản đấu giá (mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam phát hành), kèm theo các loại giấy tờ (bản sao) như: CMND, hộ khẩu, GCN Đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy ủy quyền và các giấy tờ có liên quan khác.

+ Các loại giấy tờ phải có bản chính đối chiếu, toàn bộ hồ sơ phải nộp trước thời hạn đăng ký theo thông báo. Công ty không trả lại hồ sơ đã nộp, kể cả hồ sơ không đủ điều kiện.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22/12/2020.

- Địa điểm đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

- Người có tài sản đấu giá ấn định bước giá: Tối thiểu 3.000.000 đồng.

- Đấu giá viên công bố khách hàng trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Nộp trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Nộp vào tài khoản số 1502 1485 199 9999 Tại: Eximbank – Chi nhánh An Giang.

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam, tại số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. ĐT 02963.953.061 – 0918.584.898 để biết thêm chi tiết.

Chuyên đề