Ngày 22/1/2021, đấu giá quyền khai thác siêu thị tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/1/2021 do Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác siêu thị tại Bệnh viện, do Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

- Đặc điểm tài sản:

+ Diện tích: 200 m2.

+ Vị trí: Tầng trệt.

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.

* Yêu cầu đối với người đăng ký tham gia đấu giá: Phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ theo Đề án số 1031/ĐA-BVNĐ ngày 10 tháng 11 năm 2020 và phải được Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ xét duyệt hồ sơ.

* Yêu cầu đối với người trúng giá: Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết theo yêu cầu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 15/01/2021 (đến 15 giờ) tại nơi tọa lạc tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 15/01/2021 (đến 15 giờ) tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng/tháng (Giá khởi điểm không bao gồm thuế VAT và các chi phí khác có liên quan (điện, nước,…).

(Tiền đặt trước 20% x (giá khởi điểm x thời gian thuê), nhận từ ngày 13/01/2021 đến ngày 15/01/2021 (đến 15 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 15/01/2021 (đến 15 giờ).

6. Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ xét hồ sơ: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 21/01/2021.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 22/01/2021 tại Trung tâm.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu; theo phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.

Chuyên đề