Ngày 22/1/2021, đấu giá quyền khai thác nhà xưởng tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/1/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 ủy quyền như sau:
Ngày 22/1/2021, đấu giá quyền khai thác nhà xưởng tại TPHCM ảnh 1

Chuyên đề