Ngày 22/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Liên Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Liên Châu. Địa chỉ: Phan Xá, Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Người có tài sản đưa ra đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Anh. Địa chỉ: Số 14, tổ 4 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Tài sản đấu giá:

- QSD các thửa đất từ: LK 1-1 đến LK 1-7; từ LK 4-1 đến LK 4-7; từ LK 5-1 đến LK 5-3; tại khu đất X2, Giao Tác, Liên Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Tiền mua HS: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ/ 1 thửa đất.

Tiền đặt trước: Từ: 599.940.000 đồng/ 1 hồ sơ/ 1 thửa đất, đến 1.006.000 đồng/ 1 hồ sơ/ 1 thửa đất (cụ thể theo bảng kê chi tiết tại thông báo niêm yết của Công ty Đấu giá hợp danh Liên châu).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Ngày 22/10/2022 tại Hội trường - Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Địa chỉ: Thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 06/10/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/10/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ) tại Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh,

Xem tài sản: Ngày 10, 11/10/2022 (trong giờ hành chính).

Nộp tiền đặt trước: Ngày 19/10/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 20/10/2022 (trong giờ hành chính).

Liên hệ: 0243.9655298 - 0903.497.228.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư