Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 do Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa ủy quyền như sau:

Cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, gồm: Nhà căng tin, nhà giữ xe, quầy thuốc, quầy bán tạp hóa.

Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa

Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 22/10/2021, đấu giá cho thuê tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ảnh 3

Chuyên đề