Ngày 21/9/2022, đấu giá xe ô tô FORD Mondeo tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2022 do Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Người có tài sản: Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô FORD Mondeo 5 chỗ; BKS: 52X – 8606; số khung: FVLLAVMRB44Y01402; số máy: LCBD - 4Y01402 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A0458894 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/11/2004 cho Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 98.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 19.600.000 đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 06/9/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 16/9/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng để tiến hành mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước. Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 028.62946889.

Thời gian đấu giá tài sản: Ngày 21/9/2022.

Địa điểm đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Chuyên đề