Ngày 21/9/2020, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Hòa Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/9/2020 do Thanh tra tỉnh Hoà Bình ủy quyền như sau:
Ngày 21/9/2020, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Hòa Bình

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

1.3. Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Thanh tra tỉnh Hoà Bình;

2.2. Địa chỉ: Số 170, đại lộ Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Xe ô tô nhãn hiệu MAZDA 05 chô ngồi, BKS 28A-1909 đã qua sử dụng do Thanh tra tỉnh Hoà Bình thanh lý.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

4.1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 21/9/2020;

4.2. Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường 1, Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hoà Bình; Địa chỉ: Phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

5. Giá khởi điểm tài sản: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản bán đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

6. Tiền đặt trước tài sản: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn); Tương đương với 20% giá trị tài sản. Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh như sau:

6.1. Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

6.2. Số tài khoản: 45510000927520 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

7. Xem tài sản:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày 04/9/2020 đến ngày 08/9/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; (Khi xem tài sản phải có giấy Đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh thì mới được xem tài sản).

7.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 07/9/2020 đến ngày 08/9/2020 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Thanh tra tỉnh Hoà Bình.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

8.1. Thời gian tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2020; Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Trong giờ hành chính); Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sờ (Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ).

8.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút 16/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 17/9/2020.

8.3. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

10. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Điện thoại: 02183 600607.

- Thanh tra tỉnh Hoà Bình: Số 170, đại lộ Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

Chuyên đề