Ngày 21/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 21/6/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà. Địa chỉ: Khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá Vào lúc 10 giờ 00 ngày 21/6/2024 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà (khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

2.Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Đa Huynh, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. (tài sản kê biên của ông bà Phạm Ngọc Minh Triều - Lục Mỹ Hường), cụ thể: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Đa Huynh, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC305165 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 27 tháng 11 năm 2015.

a) Về quyền sử dụng đất:

- Địa chỉ: Thửa đất số 259, tờ bản đồ số 80, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

- Diện tích đất: 254,8m2 bao gồm:

+ 177m2 đất ODT (theo QĐ số 3840/QĐ- UBND ngày 25/12/2015 của UBND huyện Lâm Hà)

+ 77,8m2 đất quy hoạch đường giao thông được quy hoạch.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Thời hạn sử dụng đất: ODT – Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

b) Tài sản trên đất:

01 căn nhà xây + nhà vệ sinh cấp 4 nền xi măng, mái tôn có diện tích 74m2. 01 mái vòm bằng sắt xung quanh bao bằng tôn, nền láng xi măng có diện tích sử dụng là 150m2. ( Riêng phần tài sản này không nằm trong phần tài sản đưa ra đấu giá)

c) Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 259, tờ bản đồ số 80, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

3. Giá khởi điểm: 1.656.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm năm mươi sáu triệu đồng).

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản

5 Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 17g00 ngày 18/6/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cụ thể theo Quy chế cuộc đấu giá khi mua hồ sơ đấu giá.

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282- 0918162661).

8.Thông báo này thay giấy mời gởi đến khách hàng và các cơ quan có liên quan đến tham dự khi cuộc đấu giá đủ điều kiện để tổ chức.

Chuyên đề