Ngày 21/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh và TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá ngày 21/6/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Agribank Chi nhánh 6 - Địa chỉ: Số 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Tài sản 1: Lúc 09 giờ 00 phút; Tài sản 2: Lúc 09 giờ 30 phút; Tài sản 3: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 21/6/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Tài sản đấu giá:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 3025, tờ bản đồ số: 05, địa chỉ Ấp Thạnh Trung, X.Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, T. Long An; Diện tích: 1.123m2; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn; THSD: Lâu dài. GKĐ: 4.745.668.078 đồng; Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm;

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 86, tờ bản đồ số: 20, địa chỉ KP1, phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Diện tích: 903m2; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị: 680,8m2, Đất chuyên trồng lúa nước: 222,2m2; THSD: Đất ở tại đô thị: Lâu dài; Đất chuyên trồng lúa nước: Đến ngày 15/10/2063. GKĐ: 16.016.629.765 đồng; Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm;

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 982, tờ bản đồ số: 45, địa chỉ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM; Diện tích: 120,6m2; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn; THSD: Lâu dài. GKĐ: 2.966.042.549 đồng; Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm;

Xem tài sản: Từ 30/5/2024 đến 18/6/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Thửa đất số: 3025, tờ bản đồ số: 05, địa chỉ Ấp Thạnh Trung, Xã Phước Vĩnh Đông, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An; Thửa đất số: 86, tờ bản đồ số: 20, địa chỉ KP1, phường 2, Tp.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và Thửa đất số: 982, tờ bản đồ số: 45, địa chỉ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 30/5/2024 đến 18/6/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề