Ngày 21/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tân An, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2022 do Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Long An – PGD Bến Lức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Long An – PGD Bến Lức

Địa chỉ: 188-190, Nguyễn Hữu Thọ, KP2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 20/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 01/06/2022 - 11:00 18/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông theo địa chỉ trên hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 21/06/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, địa chỉ số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh hoặc Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Long An – PGD Bến Lức, địa chỉ số 188-190, Nguyễn Hữu Thọ, KP2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ thông báo địa điểm tiến hành cuộc đấu giá đến khách hàng khi hết thời hạn đăng ký

Chuyên đề