Ngày 21/5/2024, đấu giá lô tài sản tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước tại tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá ngày 21/5/2024 như sau:

1. Đơn vị thực hiện việc đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 1; Số 87, đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản, địa điểm để tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo Quyết định số 83/QĐ-QLTTBN ngày 17/4/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản gồm: 30 Bộ vòi sen tắm, 05 rô bốt hút bụi, 600 hộp đựng giấy bằng nhựa, 360 gạt tàn thuốc lá bằng nhựa, 160 dây cấp nước sen vòi, 150 ổ cắm điện, 150 đá cắt, 18 máy đánh bóng, 10 cân bàn điện tử; tất cả là hàng mới chưa qua sử dụng.

- Địa điểm để tài sản đấu giá: Tại Kho Đội Quản lý thị trường số 1; Số 87, đường Nguyễn Du, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 83.200.000 đồng

- Tiền đặt trước: 15.000.000đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000đồng/01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 09/5/2024 đến 17h00 ngày 16/5/2024 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 8h30 Ngày 21/5/2024.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

7. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem Thông báo và tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hoặc liên hệ số ĐT: 02223 874 777)./.

Chuyên đề