Ngày 21/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá Đông Anh và Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất tại xã Vân Hà, xã Liên Hà, xã Dục Tú, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 21/4/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- 05 thửa đất tại Điểm X5, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. GKĐ: 20.000.000 đ. TĐT: 200.000.000 đ. Điền mua HS: 500.000 đ/ HS.

- 01 thửa đất tại Điểm X7, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. GKĐ: 10.000.000 đ. TĐT: 100.000.000 đ. Tiền mua HS: 500.000 đ/ HS.

- 02 thửa đất tại thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. GKĐ: 10.000.000 đ. TĐT: 150.000.000 đ. Tiền mua HS: 500.000 đ/ HS.

- 16 thửa đất tại thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. GKĐ: 10.000.000 đ. TĐT: 100.000.000 đ. Tiền mua HS: 500.000 đ/ HS.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 08h30’, ngày 21/04/2019 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 08h30’, ngày 08, 09/04/2019, liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 05/04/2019 đến 17h00, ngày 18/04/2019 (trong giờ hành chính) trực tiếp tại UBND xã Vân Hà, xã Dục Tú, xã Vĩnh Ngọc, xã Liên Hà; Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Công ty CP Đấu giá Đông Anh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/04/2019 đến 17h00, ngày 18/04/2019 (trong giờ hành chính).

Mọi thông tin liên hệ: Công ty CP Đấu giá Đông Anh. Đ/c: Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655298 và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh. Đ/c: Số 115A Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.

Chuyên đề