Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2022 do Agribank Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 21/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư