Ngày 21/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 như sau:

Chuyên đề