Ngày 21/1/2022, đấu giá 4 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm Kinh doanh VNPT – Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 như sau:

Chuyên đề