Ngày 21/11/2022, đấu giá 19.528.409 cổ phần Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 19.528.409 cổ phần Công ty CP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam vào ngày 21/11/2022 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, ...

Vốn điều lệ: 410.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 19.528.409 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 19.528.409 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 31/10/2022 đến 16h00 ngày 14/11/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý chào bán cạnh tranh nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh

+ Thời gian: 09h00 ngày 21/11/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022

Chuyên đề