Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm ủy quyền như sau:
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư