Ngày 21/10/2022, đấu giá 4 xe ô tô Toyota tại TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2022 như sau:

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Phí hồ sơ

(đồng)

TS 1

Ô tô con Toyota Camry; BKS: 30Z - 8225; năm SX: 2010

512.000.000

51.000.000

500.000

TS2

Ô tô Toyota Fortuner; BKS: 30T - 1618; năm SX: 2009

366.000.000

36.000.000

200.000

TS3

Ô tô Toyota Fortuner; BKS: 30T - 1096; năm SX: 2009

366.000.000

36.000.000

200.000

TS4

Ô tô Toyota Fortuner; BKS: 30Z - 8995; năm SX: 2010

400.000.000

40.000.000

200.000

Giá khởi điểm chưa gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác. Bước giá: 5 triệu đồng/ 01 TS.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại ô số 6, tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, KĐT Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội từ 08h00, ngày 11/10/2022 đến 16h00, ngày 18/10/2022. Việc đăng ký đấu giá trên hệ thống trực tuyến kểt thúc lúc 16h00, ngày 20/10/2022.

Xem tài sản: Ngày 13/10/2022 và ngày 14/10/2022 (giờ hành chính). Xe TS 2 và TS 4 xem tại thành phố Đà Nẵng (xe đang lưu hành). Xe TS 1 và TS 3 xem tại thành phố Hà Nội (khu vực Mỹ Đình).

Nộp tiền đặt trước: Ngày 18, 19, 20/10/2022 (báo có 16h00’).

Đấu giá trực tuyến: Ngày 21/10/2022 (từ 08h00 - 9h00/ TS1; 9h05 - 10h05/ TS2; 10h10 - 11h10/ TS3 và 11h15 - 12h15/ TS4 tại website: taichinhqnamqtc.vn.

Liên hệ: CÔNG TY ĐGHD ĐẤU GIÁ VIỆT NAM. Đ/c: Ô số 6, tầng 1, Tòa nhà Sunrise IIA, KĐT Sài Đồng, quận Long Biên, TP. Hà Nội. ĐT: 024.39842728.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư