Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do NCB ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1

Chuyên đề