Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Lạng Sơn ủy quyền như sau:

02 tài sản đã có Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn. Bao gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 312, tờ bản đồ 17, diện tích 143,32 m2, địa chỉ: khối 7, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất 109, tờ bản đồ số 17, diện tích 305,66 m2, địa chỉ: khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn

Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5
Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn ảnh 6

Chuyên đề