Ngày 21/06/2024, đấu giá xe ô tô chuyên dụng nhãn hiệu Mitsubishi Pajero GL tại tỉnh Hưng Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt thông báo bán đấu giá ngày 21/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh thị xã Mỹ Hào Hưng Yên II, địa chỉ: Số 1246, đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

3. Tài sản đấu giá: Xe ô tô chuyên dụng, BKS: 89A-060.00, Số chỗ ngồi: 05 chỗ, Nhãn hiệu xe: Mitsubishi, Số loại: Pajero GL, Năm sản xuất: 2008, Nơi sản xuất: Nhật Bản, Số khung: V93W8J000863, Số máy: 6G72TP7075.

Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng);

Tiền đặt trước: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng);

Lưu ý: Xe vẫn đang sử dụng. Có đăng ký, đăng kiểm đã hết hạn

4. Nơi có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Thị xã Mỹ Hào Hưng Yên II, địa chỉ: Số 1246, đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

5.Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản ngày 03/06/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/06/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191 đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, số điện thoại liên hệ: 0828262654 và Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thị xã Mỹ Hào Hưng Yên II, địa chỉ: Số 1246, đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016) và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Thời gian xem tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản: Ngày 11/06/2024 và ngày 12/06/2024 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh thị xã Mỹ Hào Hưng Yên II, địa chỉ: Số 1246, đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Địa điểm xem hồ sơ pháp lý tài sản: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt, địa chỉ: Số 2 ngách 72/191, đường Phương Trạch, thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thị xã Mỹ Hào Hưng Yên II, địa chỉ: Số 1246, đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

7. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/06/2024, ngày 19/06/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/06/2024. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Việt.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 21/06/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thị xã Mỹ Hào Hưng Yên II, địa chỉ: Số 1246, đường Nguyễn Văn Linh, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;

Chuyên đề