Ngày 21/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 21/06/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: 157 Trần Phú, TDP 7, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

1. Tài sản đấu giá: 01 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thôn 2, xã Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (tài sản kê biên của Ông/bà Nguyễn Khắc Thuận và Đào Thị Hồng Minh) cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất số 1971, tờ bản đồ số 8, diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 2007 m2 trong đó có 100 m2 đất ở nông thôn và 1907 m2 đất trồng lúa nước còn lại. Diện tích thực tế đo đạc là 1858,6 m2 trong đó có 100 m2 đất ở nông thôn và 1758,6 m2 đất trồng lúa nước còn lại. GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU414614 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 19/12/2019.

Ghi chú:

- Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu theo quy định.

- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

2. Giá khởi điểm tài sản: 970.485.276 đồng (Chín trăm bảy mươi triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn, hai trăm bảy mươi sáu đồng).

3. Nơi có tài sản đấu giá: tại thôn 2, xã Madaguoi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

4.Tiền đặt trước: 130.000.000 đồng (Một trăm, ba mươi triệu đồng).

5.Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:Từ ngày thông báo đến ngày 18/06/2024 tại Chi nhánhTrung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1,TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 21/06/2024 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: 157 Trần Phú, TDP 7, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chuyên đề