Ngày 21/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 21/06/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: TDP 5C, TT Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).

1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 241, tờ bản đồ số 47 tọa lạc tại xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (tài sản kê biên của vợ chồng ông Nguyễn Đức Sanh - bà Ngô Nguyên Thương), cụ thể:

*Theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD991491, số vào sổ cấp GCN: CS00360 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 09/11/2021 được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Tẻh xác nhận chuyển nhượng ngày 09/12/2021.

- Thửa đất số: 241 - Tờ bản đồ số: 47

- Địa chỉ: xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

- Diện tích: 334 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn (80m2), Đất trồng cây lâu năm (254m2).

- Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: đến ngày 15/10/2043;

* Tài sản gắn liền với đất theo Biên bản về việc kê biên xử lý tài sản ngày 24/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh và theo Chứng thư thẩm định giá số Vc15/23/BĐS-LAHA ngày 02/03/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA chưa được công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng.

* Ghi chú:

- Tài sản được đấu giá và bàn giao cho khách hàng trúng đấu giá theo Biên bản về việc kê biên xử lý tài sản ngày 24/02/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh và theo Chứng thư thẩm định giá số Vc15/23/BĐS-LAHA ngày 02/03/2023 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA. Đối với phần diện tích xây dựng, sử dụng chưa được công nhận, người mua trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật nếu được cho phép chịu mọi chi phí phát sinh.

- Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm tự thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu theo quy định.

2. Giá khởi điểm tài sản: 702.107.000 đồng (Bảy trăm lẻ hai triệu, một trăm lẻ bảy nghìn đồng).

3. Nơi có tài sản đấu giá: xã Đạ Lây, huyện ĐạTẻh, tỉnh Lâm Đồng.

4. Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 18/06/2024 tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 21/06/2024 tại Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: TDP 5C, TT Đạ Tẻh, Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Chuyên đề