Ngày 21/05/2024, đấu giá khoản nợ phải thu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản THM Thịnh Vượng tại Agribank Chi nhánh Tràng An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Á tổ chức đấu giá khoản nợ ngày 21/05/2024 như sau:

1. Thông tin về khoản nợ bán đấu giá: Khoản nợ phải thu (nợ gốc, nợ lãi và phí phát sinh (nếu có)) của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản THM Thịnh Vượng tại Agribank Chi nhánh Tràng An. Tổng dư nợ tạm tính đến ngày 28/09/2023 là 95.152.496.825 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi sáu ngàn, tám trăm hai mươi lăm đồng).

Trong đó:

- Dư nợ gốc: 79.683.500.000 đồng.

- Nợ lãi: 15.468.996.825 đồng.

+ Lãi trong hạn: 10.412.369.240 đồng.

+ Lãi quá hạn, phí: 5.056.627.586 đồng.

2. Thông tin về tài sản bảo đảm của khoản nợ: Chi tiết tại Quy chế đấu giá

3. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

4. Đơn vị có khoản nợ bán đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tràng An (Địa chỉ: Số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

5. Giá khởi điểm: 79.683.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng). Trong đó: Mức giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu khoản nợ và các chi phí khác (nếu có), khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

6. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

7. Tiền đặt trước: 9.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến trước 16 giờ, ngày 17/05/2024 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á - Địa chỉ: Phòng 304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận

Đống Đa, TP Hà Nội.

10. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Ngày 16/05/2024 và ngày 17/05/2024 tại trụ sở Agribank Chi nhánh Tràng An - Địa chỉ: Số 01 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. (Trong giờ hành chính).

11. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/05/2024 đến 16 giờ ngày 20/05/2024.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 21/05/2024 tại Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á (Địa chỉ: Phòng 304 số 88 Phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

13. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

14. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Á. Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.37965198/ Fax: 024.37965199.

Chuyên đề