Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 9, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Agribank Chi nhánh Hóc Môn như sau:

Chuyên đề