Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề