Ngày 20/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á và Trung tâm PTQĐ huyện Ba Vì thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/8/2022 do UBND huyện Ba Vì ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Ba Vì. Đ/c: TT. Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá: Trung tâm PTQĐ huyện Ba Vì. Đ/c: TT. Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Đơn vị thực hiện tổ chức ĐG: Công ty ĐGHD Đông Á. Đ/c: Số B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

+ Tài sản đấu giá: QSDĐ ở đối với các thửa đất tại khu Gò Tròn, thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội. Giá khởi điểm: Các thửa 109; 106; 121; 130;135; 141: 6.000.000 đồng/ m2; các thửa từ 110 - 119; 107; 108; từ 96 - 105; 120; từ 122 - 129; từ 131 - 134; từ 136 - 140: 5.400.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước (đồng/ thửa đất): 119: 173,5 triệu; 110 - 118: 173,8 triệu; 109: 390,4 triệu; 108: 181,2 triệu; 107: 156 triệu; 106: 298,6 triệu; 105: 142,7 triệu; 104: 148; 8 triệu; 103: 154,7 triệu; 102: 160,7 triệu; 101: 166,7 triệu; 100: 172,6 triệu; 99: 178,7 triệu; 98: 184,6 triệu; 97: 190,7 triệu; 96: 196,3 triệu; 120: 122,7 triệu; 121: 204,6 triệu; 122: 171,6 triệu; 123: 193,4 triệu; 124: 183,1 triệu; 125: 199,1 triệu; 126: 215,1 triệu; 127: 231,2 triệu; 128: 247,2 triệu; 129: 262 triệu; 134: 277,1 triệu;131 - 133: 215,4 triệu; 130: 460,3 triệu; 135: 218,2 triệu; 136: 173,9 triệu; 137: 180,6 triệu; 138: 187,4 triệu; 139: 194,1 triệu; 140: 200,9 triệu; 141: 280,6 triệu.

+ Tài sản đấu giá: QSDĐ ở đối với 01 thửa đất số 120 tại khu Đồng Cống, TT. Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Giá khởi điểm: 18.240.700 đồng/ m2. Tiền đặt trước (đồng/ thửa đất): 237,1 triệu.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận HS: Từ 08h00’, ngày 29/7/2022 đến 17h00’, ngày 17/8/2022 tại Công ty ĐGHD Đông Á. Đ/c: B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nợi; Trung tâm TTQĐ huyện Ba Vì. Đ/c: Số 77 Quảng Oai, TT. Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp tiền tại ngân hàng hoặc chuyển vào TK của Công ty ĐGHD Đông Á trong 02 ngày 17/8/2022 đến 16h30', ngày 18/8/2022.

Điều kiện, cách thức đăng ký ĐG: Hộ GĐ, cá nhân có đủ NLHVDS, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định Luật Đấu giá, Luật Đất đai; nộp HS, tiền đặt trước đến Công ty ĐGHD Đông Á theo đúng thời gian quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h00’, ngày 20/8/2022 tại Hội trường UBND xã Phú Sơn. Đ/c: Đông Hữu, Phú Sơn, Ba Vì, TP. Hà Nội.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Á. ĐT:035.203.9797; Trung tâm PTQĐ huyện Ba Vì. ĐT: 024.33.865.060.

Chuyên đề